Caminar

Per la represa he optat pel Camí de les Vinyes, que va des del barri de Sant Pere a Òdena, o viceversa. És una pista ampla i de bon caminar, el traçat té poc desnivell i les vistes són àmplies i agradables.