Edinburgh

Edimburg

L'Hogmanay d'Edinburgh és una celebració brutal, a la que hi assisteixen milers de persones que mengen, salten, canten i ballen fins ben entrat el primer dia de l'any. Des de l'habitació de l'hotel he sentit la música fins més enllà de les quatre i mitja de la matinada.