I Avalon, on és?

I Avalon, on és? Avalon és Glastonbury i Glastonbury és Avalon. Són les dues cares d’un mirall. Glastonbury és la part que veiem reflectida, la banda on som nosaltres, la material, la física. Avalon és el que hi ha més enllà del reflex.