Anorreament

Títol per les entrades

I, efectivament, tal com pensava —encara que jo ho hauria expressat d'altra manera, que quedi clar—, segons el DIEC, per estupor hem d'entendre bé la forta disminució d'activitat de les funcions intel·lectuals, que semblen anorreades, bé la immobilitat causada per una gran admiració, per una viva emoció.